معرفی واحد بازرسی کالا

بازرسی کالا > معرفی  واحد بازرسی کالا

یکی ازدغدغه‌های دائمی فروشندگان و خصوصاً خریداران هنگام انجام معاملات بین المللی و خرید کالا، عدم اطمینان به طرف مقابل و تردید در انجام تعهدات تقبل شده از طرف وی می‌باشد.در این راستا، یکی از ابزارهایی که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و با استفاده از آن مسئولیت‌های فروشنده قبل از حمل کالا و دریافت پول مورد بررسی و کنترل قرار داده شود، بهره‌گیری از خدمات بازرسی می‌باشد که با اعمال نظارت، کنترل کمی و کیفی کالای خریداری شده، موجب کاهش اختلافات آتی فی مابین خریدار و فروشنده می‌گردد.بازرسی به روش های مختلفی انجام می شود .

بطور معمول فرآیند بازرسی شامل مراحل زیر است:

-کنترل و صحه گذاری بر سطح کیفی اعلام شده از سوی تولیدکننده مطابق با نیازمندی های قرارداد و استانداردهای مربوطه

-کنترل و نظارت بر نحوه ارزیابی پیمانکاران فرعی و تولیدکنندگان مواد اولیه

-نظارت بر نحوه بازرسی اقلام ورودی

-کنترل ادواری مراحل تولید

-بازرسی و صحه گذاری کنترل های انجام پذیرفته بر محصول نهایی و سوابق فنی

-اما بطور معمول در بازرسی کالاهای وارداتی تنها در مرحله پیش از حمل بازرسی صورت پذیرفته که شامل 3 بخش زیر است:

-بازرسی از خط تولید

-بازرسی و نمونه برداری و انجام تست ها در محل تولید

-بازرسی و نمونه برداری پیش از حمل (قبل از بارگیری)