دامنه فعالیت

بازرسی قبل از حمل :

بازرسی قبل از حمل در ارزیابی کیفیت و کمیت کالا نقش بسزایی دارد.زمانی که کالای خریداری شده آماده حمل می باشد با درخواست خریدار شرکت بازرسی با  انجام بازرسی کمی و کیفی، بررسی مدارک، بسته بندی، شماره گذاری ، نظارت بر بارگیری و...  بازرگان  را از کیفیت کالای خریداری شده مطمئن می سازد و نهایتا با صدور  گواهی  COI،VOC،PSI  کالا بعد از ورود به گمرک کشور مراحل ترخیص را طی می کند. این شرکت با بهره مندی از نمایندگان ایرانی شاغل در دفاتر خارجی آماده ارائه خدمات بازرسی قبل از حمل در کلیه کشور ها می باشد.

 

بازرسی حین ساخت :

به منظور ارتقا کیفیت و حصول اطمینان از کیفیت تولید و رعایت روش‌های صحیح مطابق با استاندارد جهانی، بازرسی حین تولید، مونتاژ و بهره برداری مطابق الزامات کارفرمایان  انجام می‌گیرد و موارد احتمالی، نواقص کیفی و عدم کارایی در نظر گرفته شده و  از کیفیت ساخت در تمامی  مراحل مونتاژ، حین ساخت، فرایند های تولید محصول  اطمینان حاصل میگردد.

 

بازرسی در مقصد :

کالاهایی که بدون انجام بازرسی حمل شده اند در گمرکات مرزی بازرسی می شوند و با توجه به نوع گواهی درخواستی  خریدار و الزام اداره استاندارد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خدمات بازرسی برای صدور گواهی ارائه میگردد.این شرکت مطابق روشهای اجرایی بازرسی و دستورالعمل های سازمان ملی استاندارد ایران با ارائه خدماتی نظیر انواع بازرسی مجاز، نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه، بررسی اسناد فنی و گزارشات آزمون و ... آماده ارائه خدمات  و صدور گواهی  VOC, COI در کلیه گمرکات کشور  می باشد.

 

ﺑﺎزرﺳﻲ محموله های وارداتی مطابق دستورالعمل بانک مرکزی:

بازرسی محموله های وارداتی در مبدا و مقصد مطابق دستور العمل بانک مرکزی برای پیشگیری از مشکلاتی مانند: عدم تحویل کالاها، تحویل ناقص، تحویل کالای نا مرغوب، تحویل زود یا دیر هنگام، خرابی کالا در حین انتقال، مشکلات مربوط به مبادلات ارزی و. . . انجام میشود .شرکت بازرسی PQIبا ارائه خدمات بازرسی و صدور گواهی نامه های PSIو ICالزام شده توسط بانک مرکزی در خدمت بازرگانان محترم می باشد