هدف از این نوع بازرسی تعيين مراحل انجام تائيد نصب كاربري يك خودرو نو شماره كه پيش تر موفق به اخذ گواهي تائيد نوع از سازمان ملی استاندارد  ايران شده است ، مي باشد. بازرسی کاربری ها در بر گيرنده كليه خودروهاي گروه M و N كه توسط خودروساز داخلي توليد و يا وارد مي گردند مي باشد.
 
  • استانداردهای مرجع بازرسی کاربری ها عبارتند از:
  • استاندارد ملي ايران به شماره 11889- الزامات نصب اتاق بار خودروهاي ناكامل گروه N
  • استاندارد ملي ايران به شماره 6924 – مقررات و روش اجرايي تائيد نوع
 
لازم به ذکر است تائيديه نصب كاربري فقط براي يك نوع كاربري (شاسي مشخص ، سازنده كاربري مشخص و نصاب مشخص) صادر مي گردد و در صورت تغيير هر كدام از سازنده ، نصاب و يا شاسي اخذ تائيديه نصب كاربري مجدد  الزامي است.
همچنین شرکت نصاب کاربری به شركت هايي گفته مي شود كه داراي پروانه بهره برداري ساخت كاربري بر روي خودروها از سوي وزارت صنعت ، معدن و تجارت مي باشند. شركت هاي سازنده خودرو نيز مي توانند در صورت داشتن پروانه بهره برداري مربوطه كاربري ساز باشند.