واحد بازرسی فنی آسانسور شرکت در تاریخ 1387/7/27 پس از اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت از سازمان ملی استاندارد توانست به عنوان چهارمین شرکت بازرسی فنی و مهندسی که مجوز انجام بازرسی فنی از آسانسور های منصوبه در ساختمان ها طبق استاندارد ملی به شماره 1-6303 را دارند، کسب نماید.

در تاریخ 1393/1/20 شرکت نوآوران کیفیت پارس با اخذ تاییدیه از  مرکز تایید صلاحیت سازمان ملی استاندارد مطابق استاندارد 17020  مجوز بازرسی از کلیه آسانسور های منصوبه در سطح کشور را به دست آورد . در حال حاضر دفاتر این شرکت جهت بازرسی فنی آسانسور علاوه بر استان تهران در استان های البرز و گیلان و اردبیل نیز فعال است و در آینده نزدیک در سایر استان های کشور راه اندازی خواهد شد.